Tag Archives: Keo dính chuột có dùng để bẫy chim sẻ được không?

Cách bẫy chim sẻ bằng keo dính chuột

Có lẽ anh em đã từng nghe phong thanh đâu đó về cách bẫy chim sẻ bằng keo dính chuột. Vậy đó có phải là sự thật không? Xin thưa rằng, đó là nói láo. Mình đi bẫy chim nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy ai bẫy chim sẻ bằng keo dính chuột… Read More »